Flip your mobile to show current slide

ANFÖRANDE AV VD – ÅRSSTÄMMA 2020